Library

Národná agentúra ISSN

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
Bratislava 814 17

Phone: +421220466332

https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/

Národná agentúra ISSN

issn@ulib.sk

 

Úradné hodiny: Pondelok - Piatok 9.00 - 16.00