Occasional Papers. (Record no. 6187)

MARC details
000 -NÁVESTIE
fixed length control field 01582cas a2200397 i 4500
001 - EVIDENČNÉ ČÍSLO ZÁZNAMU - Kontrolné číslo
control field 2585-9277
005 - DÁTUM A ČAS POSLEDNEJ TRANSAKCIE
control field 20240226145224.0
007 - POLE PEVNEJ DĹŽKY PRE FYZICKÝ POPIS – VŠEOBECNE
fixed length control field cr |||||||||||
008 - ÚDAJE S PEVNOU DĹŽKOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
fixed length control field 190118c20189999xo z||p|s|| |||||a0mul |
022 0# - MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDNÉ ČÍSLO SERIÁLU (ISSN)
Medzinárodné štandardné číslo seriálu 2585-9277
035 ## - Iný štandardný identifikátor
Iný štandardný identifikátor (ISSN)25859277
041 1# - KÓD JAZYKA
Kód jazyka textu/zvukovej stopy alebo samostatných nápisov eng
Kód jazyka zhrnutia alebo abstraktu/titulkov alebo nápisov slo
044 ## - KÓD KRAJINY VYDAVATEĽA/PRODUCENTA
Kód krajiny ISO SVK
080 0# - ČÍSLO MEDZINÁRODNÉHO DESATINNÉHO TRIEDENIA (MDT)
Číslo Medzinárodného desatinného triedenia (MDT) 33
Identifikátor vydania MDT 2011
080 0# - ČÍSLO MEDZINÁRODNÉHO DESATINNÉHO TRIEDENIA (MDT)
Číslo Medzinárodného desatinného triedenia (MDT) 336
Identifikátor vydania MDT 2011
210 1# - SKRÁTENÝ NÁZOV
Skrátený názov Occas. Pap.
Kvalifikujúca informácia (Bratisl.)
222 ## - KĽÚČOVÝ NÁZOV
Kľúčový názov Occasional Papers
Kvalifikujúca informácia (Bratislava)
245 1# - NÁZOV
Názov Occasional Papers.
246 33 - INÁ FORMA NÁZVU
Hlavný názov/skrátený názov OP
260 ## - VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE, DISTRIBÚCIA ATĎ.
Miesto publikovania, distribúcie atď. Bratislava
Názov vydavateľa, distibútora atď. Národná banka Slovenska
Dátum publikovania, distribúcie atď. 2018-
510 0# -
-- ZDB
-- https://zdb-katalog.de/list.xhtml?asc=false&t=2585-9277&key=iss
-- facet
541 ## - POZNÁMKA O VYDAVATEĽOVI
Názov vydavateľa Národná banka Slovenska
Adresa vydavateľa Imricha Karvaša 1 ~ Bratislava ~ 813 25
Mailová adresa vydavateľa jana.jelinkova@nbs.sk
Telefónne číslo vydavateľa Tel. 02/57872113
710 2# - PRIDANÝ VSTUP – KORPORATÍVNE MENO
Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok Národná banka Slovenska
856 40 - ELEKTRONICKÁ LOKÁCIA A PRÍSTUP
Uniformný identifikátor zdroja <a href="http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-vyskumu/op">http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-vyskumu/op</a>
Otvorený prístup [diagnostic] \a302 Found\bhttps://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-vyskumu/op\c20240123
962 ## -
-- Bratislava
-- Bratislava
-- Slovakia
-- 48.14816
-- 17.10674
-- http://sws.geonames.org/3060972/
981 01 -
-- SOCIAL SCIENCES
-- http://udcdata.info/018549
-- 3
981 02 -
-- SOCIAL SCIENCES
-- http://udcdata.info/018549
-- 3
982 01 -
-- Economics. Economic science
-- http://udcdata.info/019520
-- 33
982 02 -
-- Economics. Economic science
-- http://udcdata.info/019520
-- 33
983 02 -
-- Finance
-- http://udcdata.info/020661
-- 336
909 ## -
-- oai:katalog.issn.sk:URN:ISSN:2585-9277
970 ## -
-- URN:ISSN:2585-9277
980 ## -
-- ISSN

No items available.